• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

CPŽ na predstavljanju istraživanja o društveno odgovornom poslovanju u službi osnaživanja žena

Dana 30. januara smo prisustvovali predstavljanju istraživanju na temu društveno odgovornog poslovanja u oblasti osnaživanja žena koje je sprovela Trag fondacija u saradnji sa Catalyst Balkans. Podaci se odnose na period od 2015.-2021. godine.

Prezentacija istraživanja i panel diskusija održani su u Prostoru Miljenko Dereta u Beogradu.

Panelisti su bili Sanja Popović Pantić ( Udruženje poslovnih žena), Brankica Janković (Poverenica za zaštitu ravnopravnosti), Dragana Radošević (Asocijacija All for all), Vuk Vuković (Catalyst balkans) i Natalija Simović (Trag fondacija).

Tema rodne ravnopravnosti postaje sve prisutnija u javnom prostoru Srbije, a posebno kada je reč o njenim
gorućim aspektima – femicidu i nasilju nad ženama. davanja kompanija u svrhu osnaživanja žena iz godine u godinu raste, kako po donacijama tako i po doniranim sumama.

Davanje za osnaživanje žena je najčešće bilo usmereno na oblast borbe protiv rodno zasnovanog nasilja i zdravstvo, ali je najviše prikupljenih sredstava bilo namenjeno ekonomskom osnaživanju.

U anketi je učestvovalo 58 komapanija i malih i srednjih preduzeća, a u intervjuima 8 kompanija, 3 preduzeća i 5 udruženja žena.  Donirana vrednost je oko 562.500 evra.

Celoukupno itstraživanje može se pronaci na sajtu Trag fondacije:

https://tragfondacija.org/wp-content/uploads/2023/01/Drustveno-odgovorno-poslovanje-u-sluzbi-osnazivanja-zena-2015-2021.pdf