• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

Danas je 16.maj, Međunarodni dan SOS telefona

Danas je 16.maj, Međunarodni dan SOS telefona

 

T e l e f o n       m o ž e       d a       s p a s i       ž i v o t

 

Danas je 16.maj, svetski dan SOS telefona i želimo da vas podsetimo na nešto važno.

Telefon može da spasi život.

Skinite aplikaciju Sound of soul.

Ona omogućava da nasilje prijavimo neprimetno.