• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

Dvodnevna akreditovana obuka za zdravstvene radnike o podršci žrtvama seksualnog nasilja je održana u Sremskoj Mitrovici

Dvodnevna akreditovana obuka za zdravstvene radnike o podršci žrtvama seksualnog nasilja je održana u Sremskoj Mitrovici

Akreditovana obuka “Uloga zdravstvenih radnika u podršci žrtvama seksualnog nasilja“ , usmerena na unapređenje institucionalnog odgovora u slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja u Vojvodini održana je u Edukativnom centru Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici od 28. do 29  maja. Na obuci je aktivno učestvovalo  28 polaznika iz zdravstva  i sticalo nova znanja  i veštine za efikasno pružanje podrške ženama žrtvama rodno zasnovanog nasilja, a posebno seksualnog nasilja u saradnji sa postojećim Centrima za žrtve seksualnog nasilja.

Centar za podršku ženama (CPŽ) iz Kikinde organizovao je ovu obuku u okviru projekta „Put oporavka: Unapređenje usluga za žrtve seksualnog nasilja u Vojvodini“, koji se realizuje uz podršku Povereničkog fonda Ujedinjenih nacija za podršku akcijama za eliminisanje nasilja prema ženama – UN Trust Fund to end Violence Against Women (UN Trust Fund), i u saradnji sa Savezom zdravstvenih radnika Vojvodine.
Centar za podršku ženama akreditovao je ovaj program obuke u saradnji sa Savezom zdravstvenih radnika Vojvodine, kod Lekarske komore Srbije, kao Nacionalni kurs 1. kategorije namenjen lekarima i medicinskim sestrama.

U uvodnom delu obuke predstavljen je pojam rodno zasnovanog nasilja, i dat osvrt na sekundarnu viktimizaciju i razumevanje potreba žrtava, kao i na ulogu zdravstvenog sistema u zbrinjavanju posledica rodno zasnovanog nasilja i dokumentovanju nasilja. Predstavljen je i postojeći zakonodavni okvir koji se odnosi za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja, nadležnosti i postupanje institucija o okviru sistema žaštite u slučajevima rodno zasnovanog, a posebno seksualnog nasilja, kao i postupanje policije. Drugog dana obuke predstavljeni su najvažniji sudsko medicinski aspekti rodno zasnovanog nasilja. Poseban segment obuke bio je posveće funkcionisanju usluge podrške u Centrima za žrtve sekualnog nasilja, važnosti psiho-socijalne podrške žrtvama u prevazilaženju traume, kao i multisektorske saradnje u zaštiti i podršci žrtava rodno zasnovanog nasilja.
Obuci su prisustvovali zdravstveni radnici Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Doma zdravlja Irig, Doma zdravlja Šid, Doma zdravlja Inđija, Doma zdravlja Sremska Mitrovica, kao i predstavnici CPŽ (Dragica Reljanović i Vesna Živić) i predavači na obuci (Andrijana Čović, dr Ljiljana Mladenović Segedi, Slobodan Josimović, Ivan Radin, dr Radosav Radosavkić).
Završno sa Sremskom Mitrovicom je održan ceo ciklus obuka koji je bio planiran da se održi u gradovima gde postoje Centri za žrtve seksualnog nasilja, a to su pored Sremske Mitrovice, Kikinda, Zrenjanin i Novi Sad.