• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

Dvodnevna akreditovana obuka za zdravstvene radnike o podršci žrtvama seksualnog nasilja održana u Zrenjaninu

Dvodnevna akreditovana obuka za zdravstvene radnike o podršci žrtvama seksualnog nasilja održana u Zrenjaninu

Akreditovana obuka “Uloga zdravstvenih radnika u podršci žrtvama seksualnog nasilja“ ,
usmerena na unapređenje institucionalnog odgovora u slučajevima rodno zasnovanog i
seksualnog nasilja u Vojvodini održana je u Opštoj bolnici „Djordje Joanović“ u Zrenjaninu od
23. do 24. novembra. Na obuci je aktivno učestovalo 28 zdravstvenih radnika, i sticalo nova
znanja i veštine za efikasno pružanje podrške ženama žrtvama rodno zasnovanog nasilja, a
posebno seksualnog nasilja, i saradnji sa postojećim Centrima za žrtve seksualnog nasilja.
Centar za podršku ženama (CPŽ) iz Kikinde organizovao je ovu obuku u okviru projekta „Put
oporavka: Unapređenje usluga za žrtve seksualnog nasilja u Vojvodini“, koji se realizuje uz
podršku Povereničkog fonda Ujedinjenih nacija za podršku akcijama za eliminisanje nasilja
prema ženama – UN Trust Fund to end Violence Against Women (UN Trust Fund), i u saradnji
sa Savezom zdravstvenih radnika Vojvodine.
Centar za podršku ženama akreditovao je ovaj program obuke u saradnji sa Savezom
zdravstvenih radnika Vojvodine, kod Lekarske komore Srbije, kao Nacionalni kurs 1. kategorije
namenjen lekarima i medicinskim sestrama.
U uvodnom delu obuke predstavljen je pojam rodno zasnovanog nasilja, i dat osvrt na
sekundarnu viktimizaciju i razumevanje potreba žrtava, kao i na ulogu zdravstvenog sistema u
zbrinjavanju posledica rodno zasnovanog nasilja i dokumentovanju nasilja. Predstavljen je i
postojeći zakonodavni okvir koji se odnosi za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja, nadležnosti i
postupanje institucija o okviru sistema žaštite u slučajevima rodno zasnovanog, a posebno
seksualnog nasilja, kao i postupanje policije. Drugog dana obuke predstavljeni su najvažniji
sudsko medicinski aspekti rodno zasnovanog nasilja. Poseban segment obuke bio je posvećen
funkcionisanju usluge podrške u Centrima za žrtve sekualnog nasilja, važnosti psiho-socijalne
podrške žrtvama u prevazilaženju traume, kao i multisektorske saradnje u zaštiti i podršci žrtava
rodno zasnovanog nasilja.
Obuci su prisustvovali zdravstveni radnici Opšte bolnice „Djordje Joanović“ iz Zrenjanina, Opšte
bolnice Pančevo, Doma zdravlja Zrenjanin, Doma zdravlja Pančevo, Doma zdravlja Žitište,
Doma zdravlja Sečanj, Doma zdravlja Srpska Crnja, Doma zdravlja Kovačica, Doma zdravlja
Plandište, Doma zdravlja Alibunar, Doma zdravlja Vršac, Doma zdravlja Opovo, Doma zdravlja
Novi Bečej.
Tokom naredne godine biće održane još dve obuke u Kikindi i Sremskoj Mitrovici, koje će
obuhvatiti predstavnike zdravstvenih ustanova i Centra za žrtve seksualnog nasilja iz ovih
gradova.