• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

Publikacije

Feministička kultura

Ka demokratskom društvu – istopolne porodice

Dr Zorica Mršević

PDF izdanje

Žene koje menjaju stanje stvarnosti

Svjetlana Timotić i Marijana Čanak (ur.)

PDF izdanje

Žene i muškarci u Vojvodini

Izveštaj o rodnoj ravnopravnosti od 2004. do 2006. godine

PDF izdanje

Vantelesna oplodnja: rodne i društvene kontroverze

Ksenija Kričković Pele

PDF izdanje

Uvek žena, nikad koleginica

Kvalitativna studija prepreka sa kojima se suočavaju žene zaposlene u policiji i Vojsci Srbije

PDF izdanje

TREĆI GLAS

coming out i lezbejke u Srbiji

PDF izdanje

Trauma, Violence, and Lesbian Agency in Croatia and Serbia

Building Better Times - Bojan Bilić

PDF izdanje

Smernice za uvođenje rodnog budžetiranja u Republici Srbiji

dr Mirjana Dokmanović i dr Tatjana Đurić Kuzmanović

PDF izdanje

Seksualnost žena sa motornim invaliditetom iz Vojvodine

Veronika Mitro, Dajana Damjanović i Svjetlana Timotić

PDF izdanje

Rumunke 1924 - 1974

Životne price žena u Vojvodini

PDF izdanje

Rodno budžetiranje u državnoj upravi

Iskustva Vlade AP Vojvodine

PDF izdanje

Rodni barometar u Srbiji

Razvoj i svakodnevni život - Marina Blagojević Hjuson

PDF izdanje

Priručnik za uvođenje principa rodne ravnopravnosti u javne politike

Praktične metode švedskog Komiteta za podršku uvođenju principa rodne ravnopravnosti

PDF izdanje

Prepoznaj nasilje u partnerskim odnosima

Vodič za mlade

PDF izdanje

Priručnik za posmatranje učešća žena na izborima OSCE KDILJP 2017

PDF izdanje

Pravila EU o rodnoj ravnopravnosti - Kako su ona preneta u nacionalno pravo?

Sacha Prechal i Susanne Burri

PDF izdanje

Praktikum za zaštitu od diskriminacije

PDF izdanje

Pokrajinska skupštinska odluka o ravnopravnosti polova

PDF izdanje

Model zakona o registrovanim istopolnim zajednicama

prof. dr Saša Gajin (ur.)

PDF izdanje

Model zakona o priznavanju pravnih posledica promene pola i utvrđivanja transseksualizma

Prava trans osoba – od nepostojanja do stvaranja zakonskog okvira - prof. dr Saša Gajin (ur.)

PDF izdanje

Mehanizmi za postizanje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou

OEBS

PDF izdanje

Globalizacija i razvoj zasnovan na ljudskim pravima iz rodne perspektive

Mirjana Dokmanović - doktorska disertacija

PDF izdanje

Godišnji izveštaj o položaju LGBTIQ populacije u Srbiji, za 2011. godinu

Labris - organizacija za lezbejska ljudska prava

PDF izdanje

Ka rodnom budžetiranju: vodič

Priredila Tatjana Đurić Kuzmanović

PDF izdanje

Ka politici rodnog budžetiranja u Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova

PDF izdanje

Gender-responsive Budgeting in South Eastern Europe: Unifem Experiences

PDF izdanje

Rod i malokalibarsko i lako oružje

U Jugoistočnoj Evropi

PDF izdanje

Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou Namenjena lokalnim i regionalnim upravama u cilju usmeravanja njihovih snaga i partnerstava ka postizanju veće ravnopravnosti

PDF izdanje

Feministička teorija Od margine ka centru

Bel Huks

PDF izdanje

Putevi ostvarivanja rodne ravnopravnostii jednakih mogućnosti - Od ideje do prakse

Priručnik za službenike i organe lokalnih samouprava zadužene za ravnopravnost polova

PDF izdanje

Postajanje ženom

Adriana Zaharijević

PDF izdanje

Korice ka zakonu o ravnopravnosti polova

PDF izdanje

Životne priče žena

„A što ću ti ja jadna pričat”

PDF izdanje

Svetionici – Ženski likovi između zaborava i uzora

Dr Zorica Mršević

PDF izdanje

Deset godina Godišnjeg priznanja u oblasti ravnopravnosti polova (2003-2013) životne priče nagrađenih

PDF izdanje

Terminologija rodne ravnopravnosti u engleskom, srpskom i mađarskom jeziku: uporedna kritička analiza

Marina Ileš

PDF izdanje