• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

Postupanje organa i ustanova u slučajevima seksualnog nasilja u APV

Edukacija za zdravstvene radnike

Postupanje  organa  i  ustanova  u  slučajevima  seksualnog  nasilja  u  APV

 

 

Nakon uvodne reči Andrijane Čović (UN Women) i Biljane Stepanov (Centar za podršku ženama), Danica Todorov (CPŽ) je govorila o radu centara za žrtve seksualnog nasilja.

Oficir policije, Ivan Radin, govorio je o saradnji institucija u postupanju policije u slučajevima seksualnog nasilja.

O krivičnim delima protiv polne slobode i o saradnji institucija u procesuiranju slučajeva seksualnog nasilja govorio je zamenik Višeg javnog Tužilaštva Novi Sad.

Još jedna od tema je bila organizacija rada i postupanje zdravstvenih radnika Opšte bolnice u Centrima za žrtve seksualnog nasilja Zrenjanin. O prikupljanju i obradi dokaza u slučajevima seksualnog nasilja govorio je doc.dr Radosav Radosavkić iz Centra za sudsku medicinu, toksikologiju i molekularnu genetiku, a Anđa Božić, šefica nemedicinske službe opštih i pravnih poslova Opšte bolnice Zrenjanin predstavila je uspostavljanje Centara za žrtve seksualnog nasilja u toj bolnici, kao primer prakse.

Na dvodnevnoj radionici, koja je održana od 23. do 24. maja u Rumi, doneti su i zaključci i preporuke za dalje delovanje i saradnju.