• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

Izveštaj Centra za podršku ženama za 2022. godinu

  • Home
  • Vesti
  • Izveštaj Centra za podršku ženama za 2022. godinu

Izveštaj Centra za podršku ženama za 2022. godinu

Tokom 2022. godine bilo je ukupno 371 obraćanje Centru za podršku ženama. Od toga 199 putem SOS telefona, 108 putem mail-a, 92 putem induvidualnih dolazaka.

Centru se obratilo ukupno 229 žena i 8 muškaraca.

Pruženo je 763 usluga. Od toga 666 psihosocijalnih i 97 pravnih usluga.

Najviše je prijavljivano psihičko nasilje (50%), zatim fizičko nasilje  (25%), seksualno nasilje (19%), ekonomsko nasilje (13%), mobing (1%).

U 4  centra za seksualno nasilje registrovano je  40 slučajeva  – 17 maloletnih i 23 punoletnih žena žrtava.

 

Hvala na poverenju.

Nadamo se da ćemo ostati vaša baza sigurnosti i poverenja i u 2023. godini.