• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

NABAVKE

Poziv za angažovanje na poziciji savetnice za psihosocijalnu i psihološku podršku

Specijalizovana usluga psihosocijalne i psohološke podrške u okviru Centra za žrtve seksualnog nasilja, koji vodi Centar za podršku ženama. Projekat „Unapređenje multisektorske saradnje - usmerene ka boljoj zaštiti žena i devojčica žrtava seksualnog nasilja u APV“ koji Centar za podršku ženama realizuje uz finansijsku podršku Kancelarije UN Women u Srbiji.

PDF