• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

Informativno-edukativna sastanak sa institucijama o rodno zasnovanom nasilju

  • Home
  • Vesti
  • Informativno-edukativni sastanak sa institucijama o rodno zasnovanom nasilju

Informativno-edukativni sastanak sa institucijama o rodno zasnovanom nasilju

Informativni sastanak sa institucijama u okviru projekta „Prekini tišinu – Reaguj: promena društvenih normi i znanja o rodno zasnovanom nasilju prema ženama u ruralnim područjima u APV“ održan je u Kikindi u Gradskoj kući 07.11.2022. godine. Na sastanku je predstavljena “Osnovna i Završna studija o stavovima i znanjima o rodno zasnovanom nasilju i diskriminaciji na osnovu pola u ruralnim sredinama na teritoriji APV”. Prisustvovalo je 14 učesnica i učesnika, predstavnici Grada Kikinda i Zrenjanina, Centra za socijalni rad Kikinda i Zrenjanin, Policijske uprave Kikinda, Centra “Most” iz Zrenjanina i predstavnice Centra za podršku ženama.

Na početku je Biljana Stepanov, direktorka Centra za podršku ženama pozdravila sve prisutne i kratko ih informisala o aktivnostima koje su do sada urađene i koje predstoje do kraja projekta. Predstavila je rezultate koje su proizašli iz “Osnovne i Završne studije o stavovima i znanjima o rodno zasnovanom nasilju i diskriminaciji na osnovu pola u ruralnim sredinama na teritoriji APV”.

Nakon uvodnog dela je Milica Stević, predstavnica SeConSa, Grupe za razvojnu inicijativu iz Beograda predstavila rezultate “Završne studije o stavovima i znanjima o rodno zasnovanom nasilju i diskriminaciji na osnovu pola u ruralnim sredinama na teritoriji APV”. Rezultati pokazuju da su sada dosta liberalniji odgovori u stavovima i ulogama. I muškarci i žene su pokazali pomake, ali su ipak kod žena izraženiji pomaci. Muškarci i dalje smatraju da je zadatak žena da brinu o domu i porodici, da je nasilje privatna stvar, da je nasilje češće od nepoznate osobe, da žene same izazivaju nasilje. Pozitivan je pomak u prepoznavanju vrste nasilja kod muškaraca, najviše ekonomskog nasilja.

Poslednji deo sastanka je bio posvećen programima koji već sada postoje u svakom od dva grada, koje su mere koje bi trebalo da se uvedi, da se razviju kako bi se pomoglo ženama sa sela i ženama koje su iskusile rodno zasnovano nasilje. Zaključeno je da je razmena iskustva i dobre prakse, jedan od najboljih rešenja za dalje aktivnosti.