• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

Razgovor o socio-ekonomskim pravima žena

O rodno zasnovanom nasilju i diskriminaciji žena u Iđošu

Osnovna studija  o stavovima i znanjima o rodno-zasnovanom nasilju i diskriminaciji na osnovu pola  u ruralnim sredinama na teritoriji Vojvodine predstavljena je, nakon sastanka u Lazarevu, i meštankama Iđoša. Na sastanku su se prisutnima, nakon uvodne reči Biljane Stepanov, direktorke Centra za podršku ženama, obratile Milica Stević iz SeConS-a i Ljiljana Lončar iz UN Woman.

Na sastanku se razgovaralo o nalazima studije, a planirane su i naredne aktivnosti, kampanja i promo materijal.

Osnovna studija je rađena u okviru projekta „Prekini tišinu – Reaguj: promena društvenih normi i znanja o rodno zasnovanom nasilju prema ženama u ruralnim područjima u APV“, koji se realizuje u okviru programa: „Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji“. Program sprovodi kancelarija UN Women u Srbiji uz finansijsku podršku Norveške ambasade u Beogradu.