• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

Održan je regionalni sastanak sigurnih kuća u Srbiji

Održan je regionalni sastanak sigurnih kuća u Srbiji

Sastanak predstavnica i predstavnika sigurnih kuća u Srbiji, održan u Beogradu, u hotelu M od 19. do 20.maja, bio je fokusiran na diskusiju o mogućnostima za unapredjenje postojećih modela međusobne saradnje i komunikacije između sigurnih kuća u Srbiji.

Centar za podršku ženama organizovao je ovaj sastanak u saradnji za NVO Atina, u okviru projekta “Unapređenje bezbednosti žena i devojčica povećanjem učinka sigurnih kuća za žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici“, uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) i Britanske ambasade u Beogradu.

Učesnici su tokom ova dva dana razgovarali o postojećim resursima i saradnji na loklanom nivou, kao i medjusobnoj saradnji i povezanosti izmedju gradova. U zaključcima sa sastanka i mogućim preporukama dalji rad navedeno je opredeljivanje osoba za komunikaciju, definisanje načina komunikacije kao i dinamike sastanaka, a razgovoaralo se i o mogućnostima formiranja operativnog tela, kao i tema i oblasti u okviru kojih bi predstavnice i predstavnici sigurnih kuća zajedno nastupali.

Cilj sastanak bio je rad na trajnijem povezivanju i umrežavanju Sigurnih kuća, što bi doprinelo ujednačavanju postojećih praksi, kao i mogućnosti da žene i devojčice dobiju iste usluge podrške u svakoj sigurnoj kući u Srbiji.

Osim predstavnica sigurnih kuća iz Beograda, Pančeva, Sremske Mitrovice, Zrenjanina, Kragujevca, Vranja, Niša, Priboja i Leskovca, sastanak je okupio i lokalne pružaoce uluga, kao i predstavnike Zaštitnika građana Republike Srbije,  Republičkog Ombusmana, Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost.

 

 

 

Projekat “Unapređenje bezbednosti žena i devojčica povećanjem učinka sigurnih kuća za žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici“, realizuje se u okviru projekta „Sigurnost žena i devojčica u Srbiji”, koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women), uz podršku Britanske ambasade u Beogradu.