• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

Održana druga obuka “Unapredjenje profesionalnih kapaciteta zaposlenih u sistemu zaštite u oblasti multisektorske saradnje u slučajevima nasilja prema ženama i u porodici sa posebnim osvrtom na seksualno nasilje“ u Zrenjaninu

Održana druga obuka “Unapredjenje profesionalnih kapaciteta zaposlenih u sistemu zaštite u oblasti multisektorske saradnje u slučajevima nasilja prema ženama i u porodici sa posebnim osvrtom na seksualno nasilje“ u Zrenjaninu

Održana druga obuka “Unapredjenje profesionalnih kapaciteta zaposlenih u sistemu
zaštite u oblasti multisektorske saradnje u slučajevima nasilja prema ženama i u
porodici sa posebnim osvrtom na seksualno nasilje“ u Zrenjaninu
Druga tematska obuka “Unapredjenje profesionalnih kapaciteta zaposlenih u sistemu
zaštite u oblasti multisektorske saradnje u slučajevima nasilja prema ženama i u porodici
sa posebnim osvrtom na seksualno nasilje“ usmerana na unapredjenje multisektorske
saradnje u postupanju u slučajevima prijava seksualnog nasilja, održana je u Zrenjaninu od
28. do 29. juna, u Hotelu Vojvodina.
Učesnici obuke imali su priliku da razmena iskustava i znanja, kao i primere iz prakse u
postupanju i koordinacije aktivnosti nadležnih institucija u sistemu zaštite, u pružanju podrške
žrtvama seksualnog nasilja i saradnji sa Centrima za žrtve seksualnog nasilja.
Centar za podršku ženama (CPŽ) iz Kikinde organizovao je ovu obuku u okviru projekta „Put
oporavka: Unapređenje usluga za žrtve seksualnog nasilja u Vovjodini“, koji se realizuje uz
podršku Povereničkog fonda Ujedinjenih nacija za podršku akcijama za eliminisanje nasilja
prema ženama – UN Trust Fund to end Violence Against Women (UN Trust Fund).
Obuci je prisustovalo više od 20 predstavnika institucija, centara za socijalni rad,
zdravstvenih ustanova, policijskih uprava, tužilaštava i sudstva iz Zrenjanina, Novog
Bečeja, Nove Crnje, Žitišta, Sečnja, Vršca i Pančeva.
Tokom obuke dat je osvrt na postojeći zakonodavni okvir koji se odnosi na nadležnosti i
postupanje institucija o okviru sistema žaštite, opšte principe zaštite, a učesnici su razgovarali i
o primerima iz prakse u postupanju i procedurama koordinsanog delovanja u zaštiti žena od
seksualnog nasilja, kao i planiranju bezbednosno-pravnih mera i usluga osnaživanja i podrške
za žrtve.
U narednom periodu planiraju se obuke u Kikindi koja će obuhvatiti predstavnike nadležnih
institucija i iz ostalih gradova Severnobanatskog upravnog okruga, kao i u Sremskoj Mitrovici
koja će obuhvatit predstavnike nadležnih institucija i iz ostalih gradova Sremskog upravnog
okruga.