• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

Održana dvodnevna akreditovana obuka za zdravstvene radnike o podršci žrtvama seksualnog nasilja u Novom Sadu

Održana dvodnevna akreditovana obuka za zdravstvene radnike o podršci žrtvama seksualnog nasilja u Novom Sadu

Akreditovana obuka “Uloga zdravstvenih radnika u podršci žrtvama seksualnog nasilja“ ,
usmerena na unapređenje institucionalnog odgovora u slučajevima rodno zasnovanog i
seksualnog nasilja u Vojvodini održana je u Novom Sadu od 31.oktobra do 1.novembra, u
prostorijama Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine u Novom Sadu.

Cilj obuke bio je unapređenje znanja i veština za efikasno pružanje podrške ženama žrtvama rodno zasnovanog
nasilja, a posebno seksualnog nasilja, kao i saradnje sa postojećim Centrima za žrtve
seksualnog nasilja.

Centar za podršku ženama (CPŽ) iz Kikinde organizovao je ovu obuku u okviru projekta „Put
oporavka: Unapređenje usluga za žrtve seksualnog nasilja u Vovjodini“, koji se realizuje uz
podršku Povereničkog fonda Ujedinjenih nacija za podršku akcijama za eliminisanje nasilja
prema ženama – UN Trust Fund to end Violence Against Women (UN Trust Fund), i u saradnji
sa Savezom zdravstvenih radnika Vojvodine.

Centar za podršku ženama akreditovao je ovaj program obuke u saradnji sa Savezom zdravstvenih radnika Vojvodine, kod Lekarske komore Srbije, kao Nacionalni kurs 1. kategorije namenjen lekarima i medicinskim sestrama.
Tokom obuke dat je osvrt na pojam rodno zasnovanog nasilja, faktorima rizika, predrasudama i stereotipima, a posebno seksualnom nasilju, sekundarnoj viktimizaciji i potrebama žrtava, kao i postojeći zakonodavni okvir koji se odnosi za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja, nadležnosti i postupanje institucija o okviru sistema žaštite, kao i postupanje u slučajevima seksualnog nasilja, ulozi zdravstvenog sistema u zbrinjavanju posledica rodno zasnovanog nasilja kao i dokumentovanju nasilja, sudsko medicinskim aspektima rodno zasnovanog nasilja, i postupanjupolicije u slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja. Poseban segment obuke bio je posvećen funkcionisanju usluge podrške u Centrima za žrtve sekualnog nasilja, kao i važnosti psiho-socijalne podrške žrtvama u prevazilaženju traume.
Obuci su prisustvovali zdravstveni radnici, socijalni radnici i psiholozi iz Doma zdravlja Subotica,
Doma zdravlja “Dr Mladen Stojanović” Bačka Palanka, Opšte bolnica Vrbas, Doma zdravlja
Vrbas, Dom zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola.
Do kraja godine biće organizovana još jedna obuka u Zrenjaninu, koja će obuhvatiti
predstavnike zdravstvenih ustanova iz Zrenjanina, Novog Bečeja, Nove Crnje, Žitišta, Sečnja,
Vršca i Pančeva, kao i predstavnike Centra za žrtve seksualnog nasilja iz Opšte bolnice „Djordje
Joanović“ iz Zrenjanina.