• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

Održana je obuka za savetnice pri Centrima za žrtve sekualnog nasilja i zaposlene u Centru za podršku ženama o ulozi centra za socijalni rad prilikom prijave sumnji na seksualno zlostavljanje dece

Održana je obuka za savetnice pri Centrima za žrtve sekualnog nasilja i zaposlene u Centru za podršku ženama o ulozi centra za socijalni rad prilikom prijave sumnji na seksualno zlostavljanje dece

Centar za podršku ženama organizovao je dvodnevnu obuku „Uloga i postupanje centara za socijalni rad prilikom prijave sumnje na seksualno zlostavljanje dece i prilikom kriznih intervencija“ za savetnice koje pružaju psihosocijalnu podršku u Centrima za žrtve seksualnog nasilja, kao i zaposlene u Centru za podršku ženama.

 

Obuka je sprovedna prema programu koji je Centar za podršku razvio u saradnji sa predstavnicama Centra za socijalni rad iz Novog Sada.

 

Obuka je organizovana u okviru u okviru projekta „Put oporavka: Unapređenje usluga za žrtve seksualnog nasilja u Vovjodini“, uz podršku Povereničkog fonda Ujedinjenih nacija za podršku akcijama za eliminisanje nasilja prema ženama – UN Trust Fund to end Violence Against Women (UN Trust Fund), u periodu od  5. do 6.jula, u Hotelu Borkovac u Rumi.

 

Obuka je orzanizvana u cilju unapređenja znanja i veština u radu koji se odnosi na procedure i metode u zaštiti dece od seksualnog zlostavljanja, zloupotrebe i zanemarivanja.

 

Proces akreditacije obuke pri Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu je u toku.