• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

Održana je radionica o prevenciji sindroma sagorevanja

Održana je radionica o prevenciji sindroma sagorevanja

Obuka o prevenciji sindroma sagorevanja održana je za stučne saradnice zaposlene u sigurnim kućama i centrima za socijalni rad iz Novog Sada, Zrenjanina, Pančeva, Sremske Mitrovice, Sombora i Beograda. Cilj obuke usmeren je na unapređenje profesionalnih kapaciteta stručnih saradnica i sticanje veština kako bi što efikasnije odgovorile na izazove sa kojima se suočavaju u radu.

Centar za podršku ženama je organizovao obuku u okviru projekta “Unapređenje bezbednosti žena i devojčica povećanjem učinka sigurnih kuća za žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici“, uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) i Britanske ambasade u Beogradu.

Obuka je održana u  periodu od 9. do 10. marta 2023.godine, u hotelu Borkovac u Rumi.

Na radionici učesnice su imale priliku da se upoznaju sa mehanizmima prevladavanja stresa, da rade na se sebi i prepoznaju svoje liče kapacitete, da prepoznaju simptome sindroma sagorevanja, da razmene iskustva sa drugim koleginicama.