• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

Održana treća obuka “Unapredjenje profesionalnih kapaciteta zaposlenih u sistemu zaštite u oblasti multisektorske saradnje u slučajevima nasilja prema ženama i u porodici sa posebnim osvrtom na seksualno nasilje“ u Sremskoj Mitrovici

Održana treća obuka “Unapredjenje profesionalnih kapaciteta zaposlenih u sistemu zaštite u oblasti multisektorske saradnje u slučajevima nasilja prema ženama i u porodici sa posebnim osvrtom na seksualno nasilje“ u Sremskoj Mitrovici

Održana je treća obuka “Unapredjenje profesionalnih kapaciteta zaposlenih u sistemu zaštite u oblasti multisektorske saradnje u slučajevima nasilja prema ženama i u porodici sa posebnim osvrtom na seksualno nasilje“ u Sremskoj Mitrovici.
Treća tematska obuka “Unapredjenje profesionalnih kapaciteta zaposlenih u sistemu zaštite u oblasti multisektorske saradnje u slučajevima nasilja prema ženama i u porodici sa posebnim osvrtom na seksualno nasilje“ usmerena na unapredjenje multisektorske
saradnje u postupanju u slučajevima prijava seksualnog nasilja, održana je u Sremskoj Mitrovici od 13. do 14. juna, u zgradi lokalne samouprave.
Učesnici obuke imali su priliku da razmena iskustava i znanja, kao i primere iz prakse u postupanju i koordinacije aktivnosti nadležnih institucija u sistemu zaštite, u pružanju podrške žrtvama seksualnog nasilja i saradnji sa Centrima za žrtve seksualnog nasilja.
Centar za podršku ženama (CPŽ) iz Kikinde organizovao je ovu obuku u okviru projekta „Put oporavka: Unapređenje usluga za žrtve seksualnog nasilja u Vovjodini“, koji se realizuje uz podršku Povereničkog fonda Ujedinjenih nacija za podršku akcijama za eliminisanje nasilja prema ženama – UN Trust Fund to end Violence Against Women (UN Trust Fund).
Obuci je prisustovalo  29 predstavnika institucija, CPŽ i predavača. . Polaznici obuke su bili iz Doma zdravlja Iriga, Sremske sigurne kuće, Centra za socijalni rad Šid, Centra za socijalni rad “Dunav” Indjija, Doma zdravlja Sremska Mitrovica, Centra za socijalni rad Irig, Osnovnog javnog tužilaštvo Sremska Mitrovica, Višeg javnog tužilaštva Sremska Mitrovica, Centra za socijalni rad “Sava” Sremska Mitrovica, Višeg suda Sresmka Mitrovica, Doma zdravlja Ruma, Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Doma zdravlja Šid, kao i  predstavnica CPŽ i predavači Biljna Stepanov, Danica Todorov, Andrijana Čović, Slobodan Josimović i Ivan Radin.

Tokom obuke dat je osvrt na postojeći zakonodavni okvir koji se odnosi na nadležnosti i postupanje institucija o okviru sistema žaštite, opšte principe zaštite, a učesnici su razgovarali i o primerima iz prakse u postupanju i procedurama koordinsanog delovanja u zaštiti žena od seksualnog nasilja, kao i planiranju bezbednosno-pravnih mera i usluga osnaživanja i podrške za žrtve.

U narednim danima planira se ista obuka  u Kikindi koja će obuhvatiti predstavnike nadležnih institucija iz gradova Severnobanatskog upravnog okruga.