• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

Poseta predstavnika ambasade Francuske

Poseta predstavnika ambasade Francuske

Dana 06.03. 2024. godine u poseti nam je bila gđa Frédérique Dubost, sudija za vezu za Jugoistočnu Evropu pri ambasadi Francuske.
S obzirom da se naša organizacija bavi temom nasilja u porodici, što je tema od interesa predstavnice ambasade Francuske, na preporuku @tragfondacija odlučila se za posetu našoj kancelariji u Kikindi.
Osim gđe Dubost, u poseti su bili i g. Gauthier Helstroffer, budući sudija/tužilac iz Francuske koji je na međunarodnom stažiranju u Beogradu i Olivera Marković, asistent.
Upoznati su sa uslugama i aktivnostima Centra za podršku ženama, specijalizovanim uslugama poput Centara za žrtve seksualnog nasilja i zakonskom zaštitom koja se pruža žrtvama porodičnog i rodno zasnovanog nasilja u Republici Srbiji.

Drago nam je da smo imali prilku da ih ugostimo i obavimo produktivan i kvalitetan sastanak.

Na slici sa leva na desno: Olivera Marković, asistentkinja i prevoditeljka, g. Gauthier Helstroffer, budući sudija/tužilac iz Francuske na stažiranju u Beogradu, gđa Frédérique Dubost, sudija za vezu za Jugoistočnu Evropu pri ambasadi Francuske. Biljana Stepanov, direktorka CPŽ, Dragica Reljanović, projektna menadžerka CPŽ.