• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

PREPORUKE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA IZRADU TREĆEG NAP-a ZA PRIMENU UNSC REZOLUCIJE 1325 U REPUBLICI SRBIJI

Pripemljene su preporuke organizacija civilnog društva za izradu trećeg Nacionalnog akcionog plana za primenu UNSC Rezolucije 1325 „Žene, mir i bezbednost“ u Republici Srbiji,  uz učšeće predstavnica i predstavnika 18 organizacija i dve nezavisne ekspertkinje.

Proces pripreme preporuka trajao je tokom 2023. godine, a na pripremi preporuka radili su predstavnici i predstavnice organizacija civilnog društva aktivnih u oblasti ljudskih prava i bezbednosti: Žene za mir, Leskovac; SOS za žene i decu, Vlasotince; Centar za podršku ženama, Kikinda; Fondacija BFPE, Beograd; Beogradski centar za bezbednu politiku, Beograd; Centar za devojke, Niš; Ženski centar, Užice; Peščanik, Kruševac; Centar za istraživanje javnih politika, Beograd; Udruženje Romkinja OSVIT, Niš; Zrenjaninski edukativni centar, Zrenjanin; Akademija ženskog liderstva, Beograd; …IZ KRUGA ‒ VOJVODINA, Novi Sad; Društvo za razvoj kreativnosti, Aleksinac; Romski centar za žene i decu DAJE, Beograd; Užički centar za ljudska prava i demokratiju, Užice; NVO Atina, Beograd, Odbor za ljudska prava, Niš, kao i nezavisne stručnjakinje Zorica Mršević i Svetlana Janković.

Preporuke su pripremljene u okviru projekta „Podrška učešću civičnog društva u izradi nacrta preporuka za treći Nacionalni akcioni plan za sprovođenje UNSCR 1325“ koji  realizuje Centar za podršku ženama.

 

Integralni tekst preporuka možete preuzeti sa https://www.cpz.rs/wp-content/uploads/2023/12/Preporuke-OCD-web.pdf