• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

Projekat Prekini tišinu – Reaguj: promena društvenih normi i znanja o rodno zasnovanom nasilju prema ženama u ruralnim područjima u APV

Projekat Prekini tišinu – Reaguj: promena društvenih normi i znanja

O   rodno  zasnovanom   nasilju   prema   ženama   u   ruralnim   područjima   u   APV

 

Centar za podršku ženama realizuje Projekat  „Prekini tišinu – Reaguj: promena društvenih normi i znanja o rodno zasnovanom nasilju prema ženama u ruralnim područjima u APV“,  u okviru programa ‘‘Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji”, koji sprovodi kancelarija UN Women u Srbiji uz finanisjsku podršku Norveške ambasade u Beogradu.

Kao podrška realizaciji projekta, predviđeno je uspostavljanje saradnje i partnerstva sa udruženjima seoskih žena iz četiri odabrane seoske sredine – sa Udruženjem žena Velikoselke, Banatsko Veliko Selo, sa Udruženjem žena Iđoš, sa Udruženjem Banatsko jagnje, Boka i sa Velikim srcem, Lazarevo.

U okviru projekta je održan zajednički sastanak sa predstavnicama seoskih udruženja, kako bi se dogovorile i realizovale predviđene aktivnosti.