• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

Proslava povodom 20 godina postojanja CPŽ

Proslava povodom 20 godina postojanja CPŽ

Dana 21.04. 2024. u SKC “Fabrika” u Novom Sadu je održana proslava povodom 20 godina od osnivanja Centra za podršku ženama.
Za organizacije civilnog društva u Srbiji, posebno ženske organizacije, neprekidan rad, posvećenost i trajanje tokom ovih 20 godina, veliki je uspeh.
U revijalnom delu proslave jubileja su govorile predsednica Upravnog odbora CPŽ Marijana Pajvančić, jedna od osnivačica CPŽ i njegova druga direktorka Marija Srdić, programska menadžerka NGO “Atina” Jelena Hrnjak i Miloš Djajić, dugogodišnji saradnik Centra za podršku ženama.
Pozdravnu reč su imali i Svetlana Kalačan Aspelund, osnivačica i prva direktorka CPŽ, Željko Bodrožić novinar i jedan osnivača CPŽ i Biljana Stepanov sadašnja direktorka Centra za podršku ženama. Program je vodila Ilijana Berber, novinarka.
Nakon revijalnog dela podeljene su zahvalnice onima koji su od početka svoji radom i zalaganjem uz CPŽ. Zvanične zahvalnice uručene su Marijani Pajvančić, Svetlani Kalačan Aspelund, Mariji Srdić, Danici Todorov, Oliveri Vuković ispred SeConS grupe za razvojne inicijative, Milošu Đajiću.
Tokom neformalnog dela proslave zajedno smo oduvali 20 svećica na torti uz poruku da Centar za podršku ženama danas postoji i može se pohvaliti svim uspesima, zahvaljujući i svima koji su bili uz nas u proteklim godinama, saradnicima i saradnicama, kolegama i koleginicama, koji su iz svojih profesionalnih pozicija doprineli našoj zajedničkoj borbi za unapređenje ženskih prava u Srbiji, kao i u borbi protiv svih oblika rodno zasnovanog, porodičnog i partnerskog nasilja.