• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

Sastanak  u  okviru  primene  Protokola  o  saradnji

Radionica za predstavnike tužilaštava i zdravstvene radnike APV

Intenziviranje  saradnje  institucija i  ustanova u  slučajevima  seksualnog  nasilja

 

Centar za podršku ženama je, uz podršku kancelarije Agencije za rodnu ravnopravnost UN Women u Srbiji, u petak, 17. juna, organizovao jednodnevnu radionicu za predstavnike Viših javnih tužilaštava sa teritorije APV i  zdravstvene radnike iz Kliničkog centra Vojvodine i klinika za ginekologiju i akušerstvo.

Sastanak je organizovan da bi se intenzivirala saradnja nadležnih institucija i ustanova sa teritorije Vojvodine u slučajevima seksualnog nasilja i u okviru primene Protokola o saradnji potpisanog između Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, Kliničkog centra Vojvodine i Centra za podršku ženama. Radionica je bila posvećena predstavljanu sudsko-medicinskih procedura koje sprovode zdravstveni radnici po nalozima tužilaca u slučajevima seksualnog nasilja.

Doc. dr Radosav Radosavkić iz Centra za sudsku medicinu, toksikologiju i molekularnu genetiku Kliničkog centra Vojvodine, predstavio je sudsko-medicinske procedure i postupanje u slučajevima u kojima je neophodno prikupljanje dokaza za procesuiranje slučajeva seksualnog nasilja.

Radionica je održana u prostorijama Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.