• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

Projekti

Realizovani projekti

“Podrška učešća civilnog društva u izradi nacrta preporuka za Treći nacionalni akcioni plan za sprovođenje UNSCR 1325”

(2023, projekat je podržala Misija OEBS u Srbiji)

.

“Izrada Nacionalnog akcionog plana (NAP) za primenu RSB UN 1325 “Žene, Mir, Bezbednost” u Republici Srbiji”

(2022-2023., projekat je podržala kancelarija UNWomen u Srbiji)

“Unapređenje bezbednosti žena i devojčica povećanjem učinka sigurnih kuća za žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici”

(2022.-2023. finansirao je  UN Women)

Projekat  “Prekini tišinu- Reaguj: promena društvenih normi i znanja o rodno zasnovanom nasilju prema ženama u ruralnim područjima u APV”

(2022., realizovan je u okviru programa “Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji” koji sprovodi kancelarija UN Women u Srbiji uz finansijsku pomoć Norveške ambasade u Beogradu)

Implementacija informativnog sistema za prevenciju vršnjačkog nasilja- 4. Faza

(2022., projekat je podržalo Ministarstvo omladine i sporta)

Funkcionisanje Centara za žrtve seksualnog nasilja u Vojvodini

(2021.-2022., projekat je podržala kancelarija UN Women u Srbiji)

Implementacija Informativnog sistema za prevenciju vršnjačkog nasilja – 3.Faza

(2021, projekat je podržalo Ministarstvo omladine i sporta RS)

 

Unapređenje kapaciteta Centara za žrtve seksualnog nasilja u Srbiji

(2020-2021, projekat je podržala kancelarija UN Women u Srbiji)

 

Procena uticaja COVID 19 na sprovođenje agende Žene, mir i bezbednost

(2020/21, projekat je podržala Misija OEBS u Srbiji)

 

Podrška ekonomskom osnaživanju žena samohranih majki na teritoriji APV

(2020, projekat je podržalo Ministartvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja RS)

 

Implementacija Informativnog sistema za prevenciju vršnjačkog nasilja – 2.Faza

(2020, projekat je podržalo Ministarstvo omladine i sporta RS)

 

Razvoj online programa učenja za profesionalce povezane sa centrima za žrtve seksualnog nasilja (CSVS) u Novom Sadu, Zrenjaninu i Kikindi

(2020, projekat je podržala Misija OEBS u Srbiji)

 

Lokalizacija Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje Rezolucije 1325 SB UN „Žene, mir, bezbednost“ u opštini Ada

(2019, projekat je podržala Misija OEBS u Srbiji)

 

Podrška učešću civilnog društva u procesu monitoringa i lokalizacije NAP za sprovođenje Rezolucije SB UN 1325 u Srbiji
(2018-2019, projekat je podržala Misija OEBS u Srbiji)

 

Mapiranje ekstremizma i građanski otpor – Srbija 2018

(2018, projekat je podržala Fondacija za otvoreno društvo u Srbiji)

 

Zaustavi – zaštiti – pomozi; Snažniji institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u APV

(2016-2019, projekat je realizovan u partnerstvu sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo, a podržao ga je UNTF Fond UN za suzbijanje nasilja prema ženama)

 

Uspostavljanje informacionog sistema za prevenciju vršnjačkog nasilja

(2017-2018, projekat je podržalo Ministarstvo sporta i omladine RS)

 

Akademija ženskog liderstva

(2015-2020, projekat se realizuje u partnerstvu sa BCBP i CMV, a podržao ga je USAID)

 

Sprečimo nasilјe u partnerskim odnosima među mladima u Vojvodini

(2016, projekat je podržao Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu)

 

Podsticanje rodne ravnopravnosti u Nacionalnim savetima nacionalnih manjina

(2015-2016, projekat je podržala Misija OEBS u Srbiji)

 

Uspostavlјanje inkluzivne radionice za izradu igračaka namenjene ženama sa iskustvom nasilјa

(2015- 2016, projekat je podržan kroz Program javnih radova u APV 2015 i od strane „Trag“ fondacije)

 

Sprečimo diskriminaciju i nasilјe nad devojčicama i devojkama

(2014-2015, projekat su podržali Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu u Poverenik za zaštitu ravnopravnosti)

 

Uvođenje rodne dimenzije u vaspitno obrazovni rad sa decom i omladinom

(2013-2014, projekat je podržao Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu)

 

Uspostavlјanje i jačanje kapaciteta jedinstvenog SOS telefona Vojvodina

(2011–2014, projekta su podržali BCIF, Ambasada kralјevine Norveške i Pokrajinski sekretarijat za privredu zapošlјavanje i ravnopravnost polova)

 

Unapređenje usluga za žene u opštinama i gradovima Vojvodine

(2013- 2014, projekat je realizovan u saradnji sa Zavodom za ravnopravnost polova, a podržao ga je Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu)

 

Unapređenje usluga savetovališta za pravnu i psihosocijalnu pomoć ženama koje su pretrpele nasilje – usluge SOS telefona

(2013-2014, projekat je podržao UNDP)