• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

Tekući projekti

Unapređenje kapaciteta CPŽ za pružanje usluga ženama sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja

(2018-2024, projekat je podržala TRAG fondacija (OAK fondacija) u Srbiji)

 

Implementacija Informativnog sistema za prevenciju vršnjačkog nasilja – 3.Faza

(2021, projekat je podržalo Ministarstvo omladine i sporta RS)

 

Funkcionisanje Centara za žrtve seksualnog nasilja u Vojvodini

(2021-2022, projekat je podržala kancelarija UN Women u Srbiji)