• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

Tekući projekti

Unapređenje kapaciteta CPŽ za pružanje usluga ženama sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja

(2018-2024, projekat je podržala TRAG fondacija (OAK fondacija) u Srbiji)

 

“Izrada Nacionalnog akcionog plana (NAP) za primenu RSB UN 1325 “Žene, Mir, Bezbednost” u Republici Srbiji”

(2022-2023., projekat je podržala kancelarija UNWomen u Srbiji)

“Put do oporavka: Unapređenje usluga za žrtve seksualnog nasilja u Vojvodini”

(2022.-2025.) finansira UNTF