• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

Rezultati istraživanja o bezbednosnim rizicima kojima su izloženi mladi u Srbiji objavljeni u publikaciji

Rezultati istraživanja o bezbednosnim rizicima kojima su izloženi mladi u Srbiji objavljeni u publikaciji

Zbornik   “Mladi   u   Srbiji   i   bezbednosni   rizici”

 

U   okviru   projekta   „Uspostavljanje informacionog sistema za prevenciju vršnjačkog nasilja – 3. faza“, koji sprovodi Udruženje građanki i građana “Centar za podršku ženama”, a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, objavljen je Zbornik “Mladi u Srbiji i bezbednosni rizici”, zasnovan na prikupljenim podacima.

U Zborniku su predstavljeni rezultati tematskih istraživanja o bezbednosnim rizicima kojima su izloženi mladi u Srbiji. Istraživanja je sprovela SeConS grupa za razvojnu inicijativu, u periodu od jula do septembra 2021. godine.

Pažnja je bila usmerena na neke od bezbednosnih rizika koji su do sada nedovoljno istraženi:

(1) rizici na internetu,

(2) rizici u saobraćaju,

(3) zdravstveni rizici, i

(4) rizici od radne eksploatacije.

Istraživanja su na pružila značajne uvide u bezbednosne rizike kojima su mladi obuhvaćeni istraživanjem izloženi, kao i smernice za neka buduća istraživanja.

 

Zbornik se može preuzeti na linku:

https://secons.net/files/publications/145-publication.pdf