• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

Saopštenje Centra za podršku ženama povodom dana sećanja na žene žrtve nasilja

Povodom Dana sećanja na žene žrtve nasilja – 18. maj, podsećamo javnost da je od
početka 2023. godine u Srbiji u porodično-partnerskom kontekstu ubijeno 18 žena.

Među žrtvama u 2023. je 16 punoletnih žena i dve maloletne devojčice, pokazuju podaci
koje prikupljaju ženske organizacije i izveštaji medija.

Pet od ovih ubistava počinjeno je vatrenim oružjem.
Samo u masovnim ubistvima koja su se desila 3. i 4. maja ove godine, ubijeno je 8 devojčica,
što ukupan broj ubijenih od početka godine povećava na 26.

„Živimo u zemlji u kojoj je svaka druga žena doživela neki oblik nasilja, a od 2010. godine do
danas od strane člana porodice ili partnera ubijeno je najmanje 330 žena. Podaci pokazuju
da se svaka treća ranije obraćala nadležnim institucijama za pomoć”, objašnjava Biljana
Stepanov ispred Centra za podršku ženama.

Identifikovani izazovi u institucionalnom sistemu zaštite od nasilja tiču se: neblagovremenog
postupanja; neprepoznavanja nasilja; izostanka među institucionalne razmene informacija;
neprepoznavanja prisutnosti pokazatelja visokog rizika od smrtnog ishoda nasilja; izostanka
procene bezbednosnih rizika; izostanka mehanizama za praćenje izrečenih mera zaštite; kao
i nedovoljnih kadrovskih, tehničkih i drugih kapaciteta i znanja u sistemu zaštite žena od
nasilja.

Slučajeve femicida uvek treba posmatrati kao krivična dela teškog ubistva.

„Obeležavanjem Dana sećanja na žene žrtve nasilja ukazujemo na ove izazove i sećamo
se svih žena koje su ubijene samo zbog toga što su žene”, dodaje Biljana Stepanov.
Dan sećanja na žene žrtve nasilja – 18. maj, ustanovljen je 2017. Godine odlukom Vlade
Republike Srbije na inicijativu potpredsednice Vlade i mreža nevladinih organizacija „Žene
protiv nasilja”, kako bi se javnost, ali i nadležne institucije, stalno podsećale na rizik od
femicida i njegove posledice.

Dan sećanja na žene žrtve nasilja podržale su i 32 organizacije civilnog društva, a peticiju
je potpisalo više od 8.000 građanki i građana Srbije tokom akcije sprovedene u 25 gradova i
opština. Sećanje na žene koje više nisu među nama ujedno je i opomena da nepostupanje ili
pogrešno postupanje nadležnih institucija u slučajevima rodno zasnovanog nasilja žene
plaćaju svojim životima.

Centar za podršku ženama već više od 18 godina od svog osnivanja, pruža usluge podrške,
kao što su licencirani servis SOS telefona, psiho-socijalna podrška i pravno savetovanje, za
žene i devojčice žrtve rodno zasnovanog, porodičnog i partnerskog nasilja.

Šta je femicid?
– Svetska zdravstvena organizacija definiše femicid kao „ubistvo žena zato što su žene, a
UN kao „ubistvo žena i devojčica povezano sa polom”
– Osamnaest zemalja Latinske Amerike i Kariba usvojilo je posebne zakone prema kojima
je femicid krivično delo
– U mnogim drugim zemljama, ova reč nije u širokoj upotrebi, ali je sve više prihvataju
aktivisti koji se bore protiv rodno zasnovanog nasilja.