• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

“Unapređenje bezbednosti žena i devojčica povećanjem učinka sigurnih kuća za žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici“

  • Home
  • Vesti
  • “Unapređenje bezbednosti žena i devojčica povećanjem učinka sigurnih kuća za žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici“

“Unapređenje bezbednosti žena i devojčica povećanjem učinka sigurnih kuća za žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici“

U toku je implementacija projekta “Unapređenje bezbednosti žena i devojčica povećanjem učinka sigurnih kuća za žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici“, koji realizuje Centar za podršku ženama Kikinda kao deo programa „Sigurnost žena i devojčica u javnom prostoru u Srbiji”, a koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women), uz podršku Britanske ambasade u Beogradu. Projekat je počeo 7. oktobra 2022. godine i trajaće narednih 7 meseci.

Ključni deo projekta usmeren je na jačanje kapaciteta sigurnih kuća u Srbiji. U okviru ove komponente predviđeno je da se uradi procena potreba, a zatim spovedu i druge aktivnosti u cilju unapređenja kapaciteta sigurnih kuća i unapređenja ove specijalizovane podrške ženama i deci sa iskustvom nasilja u porodici, kako bi prevazišli doživljenu traumu i nastavili život bez nasilja.

U okviru projektnih aktivnosti, koje će započeti procenom potreba, uključena je i Sigurna ženska kuća Centra za socijalni rad grada Novog Sada kao i sigurne ženske kuće u još četiri grada u Vojvodini ( Zrenjaninu, Pančevu, Sremskoj Mitrovici i Somboru) i sigurne ženske kuće na teritoriji grada Beograda. Aktivnosti koje će se fokusirati na procenu potreba i samo unapređenje kapaciteta sigurnih ženskih  kuća i kvaliteta pružanja usluge sprovešće Centar za podršku ženama Kikinda.

Ove aktivnosti obuhvatiće posetu i razgovor sa zaposlenima sigurne ženske kuće kako bi se definisali prioriteti u vezi sa potrebama za jačanjem tehničkih i organizacionih kapaciteta. U okviru projekta predviđeno je organizovanje obuka i treninga za zaposlene prema tematskim oblastima koje budu dogovorene kao prioritetne, podrška u unapredjenju internih dokumenata, procedura i protokola, kao i  unapređenje tehničkih kapaciteta i uslova za rad, a sve u cilju unapređenja bezbednosti i kvaliteta programa podrške za korisnice sigurnih ženskih kuća.

 

Projekat “Unapređenje bezbednosti žena i devojčica povećanjem učinka sigurnih kuća za žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici“, realizuje se u okviru projekta „Sigurnost žena i devojčica u Srbiji”, koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women), uz podršku Britanske ambasade u Beogradu.