• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

VESTI

Intenziviranje  saradnje  institucija i  ustanova u  slučajevima  seksualnog  nasilja  

Osnovna studija  o stavovima i znanjima o rodno-zasnovanom nasilju i diskriminaciji na osnovu pola 

Postupanje  organa  i  ustanova  u  slučajevima  seksualnog  nasilja  u  APV    

O   rodno  zasnovanom   nasilju   diskriminaciji   i  ženskim  socijalno-ekonomskim  pravima

Danas     je     Nacionalni     dan     sećanja     na    žene     žrtve   nasilja

  T e l e f o n       m o ž e       d a       s p a s i       ž i v o t  

O   rodno  zasnovanom   nasilju   prema   ženama   u   ruralnim   područjima   u   APV

Pregled  dostupnih  podataka  o  nasilju  u  porodici  i zloupotrebi  vatrenog oružja za nasilje

Srećne  božićne  i  novogodišnje  praznike  želi  Vam Centar za podršku ženama iz Kikinde

Zbornik   “Mladi   u   Srbiji   i   bezbednosni   rizici”   U   okviru   projekta