• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

VESTI

Srećne  božićne  i  novogodišnje  praznike  želi  Vam Centar za podršku ženama iz Kikinde

Zbornik   “Mladi   u   Srbiji   i   bezbednosni   rizici”   U   okviru   projekta  

Doprinos   Centra  za  podršku  ženama  u  oblasti  bezbednosti   žena  i  devojčica

Brojevi otkrivaju zastrašujuće podatke. U prvih 10 meseci ove godine, 1625 žena je pozvalo u pomoć

Žene permanentno trpe nasilje od partnera, poznanika, kolega. Ove torture se i danas završavaju tragično.

Prevencija   i   otklanjanje   stresa  i  razmena  iskustava  o izazovima  u   radu  

Naš suštinski princip rada je da verujemo ženama koje su preživele seksualno nasilje    

Unapređenje  multisektorske  saradnje  u  pružanju  usluga  ženama  sa  iskustvom  nasilja

“Implementacija  informacionog  sistema  za  prevenciju  vršnjačkog nasilja – 3. faza”

Juće je obeležen Dan sećanja na žene žrtve nasilja u porodici. Od početka godine u Srbiji je,