• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

VESTI

Sastanak predstavnica i predstavnika sigurnih kuća u Srbiji, održan u Beogradu, u hotelu M od 19.

Devojka si, živiš u Beogradu i imaš od 16 do 20 godina. Želiš da znaš više o tome kako upravljati

Povodom Dana sećanja na žene žrtve nasilja – 18. maj, podsećamo javnost da je od početka 2023.

Ukoliko vam je potrebna psihološka ili pravna podrška zbog nasilja u porodici pomoć možete da dobijete

Radni sastanak organizacija civilnog društva okupljenih oko Mreže 1325 u okviru pripreme preporuka

U petak 21.04.2023. godine je održana promocija knjige “Od devojke do žene- put ka celovitosti”

Usluga unapređenja profesionalnih kapaciteta zaposlenih i pomoćnog osoblja u sigurnim kućama kroz

Pozivamo Vas na promociju publikacije “Od devojke do žene – put ka celovitosti” u izdanju

Da bi omogućile ženama da ostanu bezbedne, naročito nakon pandemije COVID-a 19, Mreža SOS Vojvodina

U petak 24. marta 2023. je održan sastanak sa predstavnicima/ama opštih bolnica sa ciljem predstavljanja