• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

Dodela nagrada "Anđelka Milić" za 2024. godinu!

Dodela nagrada “Anđelka Milić” za 2024. godinu!

Dana 06.03. 2024. godine u Aeroklubu, u Beogradu  s početkom u 18:00h je održana svečana dodela nagrada “Anđelka Milić” za 2024. godinu.

Direktorka CPŽ, Biljana Stepanov je dobitnica nagrade za uvođenje ili podsticanje praksi, koje značajno doprinose uspostavljanju rodne ravnopravnosti u organizacijama, institucijama i lokalnim zajednicama, na osnovu saznajnih uvida ostvarenih putem feminističkih i rodnih istraživanja.

Nagradu “Anđelka Milić ” dodeljuje Sekcija za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta (SEFEM), u cilju osnaživanja feminističke proizvodnje kontekstualizovanog znanja, putem originalnih i relevantnih istraživanja, kao i njihove kreativne upotrebe i primene u svim oblastima društvenog života u Srbiji. Na ovaj način tim SEFEM-a želi da oda priznanje i da trajno očuva uspomenu na naučno delo, naučni doprinos i feministički aktivizam Anđelke Milić (1942-2014), koja je bila i prva predsednica SEFEM-a. Ovogodišnji žiri su činile dr Zorana Antonijević, dr Ivana Pantelić i dr Lilijana Čičkarić.

Ovom nagradom se potvrđuju vrednosti feminističke borbe za rodnu jednakost, nenasilje, borbu protiv svake vrste diskriminacije, rodnih stereotipa i mizoginije u cilju modernizacije srpskog društva.

Ostale dobitnice nagrade su:
JASNA JOVIĆEVIĆ, za monografiju DOBRO JUTRO DŽEZERKE. BEOGRAD. ORION ART BOOKS. 2023.
NATAŠA TODOROVIĆ I MILUTIN VRAČEVIĆ, Crveni krst Srbije
PROJEKAT IZUZETNE ŽENE SRBIJE Nađa Bobičić, Dara Šljukić, Ane-Sicke Brinks, Aleksandra Kalinić, Nevena Nikolić
Prof. dr emerita SVENKA SAVIĆ, Univerzitet u Novom Sadu
SNEŽANA JAKOVLJEVIĆ, Udruženje Peščanik
Ko je bila Anđelka Milić?

 

    Anđelka Milić (Beograd, 1942-2014), diplomirala je sociologiju (1965), magistrirala (1970) i doktorirala (1975) na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radila u Institutu društvenih nauka (1965-71) i na Filozofskom fakultetu u Beogradu (asistent 1971, docent 1978, vanredni profesor 1983, redovni profesor 1986, u penziji od 2009). Stručno se usavršavala, a kasnije i držala predavanja, u Nemačkoj, Engleskoj i SAD. Boravila i predavala kao stipendista Fulbrajtove fondacije na University of California, Berkeley, SAD (1990-1991). Rukovodilac više istraživanja srpskog društva i porodice. Oblasti rada: sociologija porodice, sociologija omladine, sociologija obrazovanja, antropologija. Organizovala u Beogradu Konferenciju Međunarodnog istraživačkog komiteta za porodicu, pri International Sociological Association (1988). Osnivač rodnih studija na Univerzitetu u Beogradu (1992, prva katedra u na Balkanu). Glavni urednik Sociološkog pregleda (1981-1983, zajedno sa Borislavom Džuverovićem) i Sociologije (1993-1995). Bila predsednik Srpskog sociološkog društva (tada Sociološkog društva Srbije) 1977-1979. Objavljivala radove u vodećim stranim časopisima. Knjige: Zagonetka omladine: teorija i istorija omladinske strukture (1987), Klase i porodica (1978), Domaćinstvo, porodica i brak u Jugoslaviji (1981; zajedno s Evom Berković i Ružom Petrović), Žene, politika, porodica (1994), Generacija u protestu: sociološki portret učesnika Studentskog protesta 96/97 na Beogradskom univerzitetu (1998, zajedno s Lilijanom Čičkarić) Sociologija porodice (2001. i 2007), Ženski pokret na raskršću milenijuma (2002). Takođe je učestvovala u pisanju školskih udžbenika iz sociologije. Bila je 1990. godine jedna od onivačica Ženske strane (ŽEST). Anđelka Milić je zastupala stanovište, koje je i prenela u stvarnost kroz organizovanje Ženske stranke, da ženski pokret mora da dobije nacionalne razmere kako bi mogao da opstane. Isticala je da je realnost ženskog pokreta u Srbiji takva da organizacije deluju izolovano i da je veoma prisutna personalizacija ciljeva koja je u suprotnosti sa demokratskim principima, da su u stalnoj borbi za donacije ali i u strahu od stigmatizacije u porodici i zajednici u kojoj deluju.