• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

Obuka za rad na SOS telefonu

Korak napred - Program obuke za rad na SOS telefonu za žene sa iskustvom nasilja

P olazeći od feminističkih principa na kojima počiva rad sa ženama sa traumom muškog nasilja, Centar za podršku ženama je zajedno sa drugim organizacijama u Mreži SOS Vojvodina, uvažavajući višedecenijsko međunarodno i domaće iskustvo i znanje u ovoj oblasti, pripremio programa obuke za rad na SOS telefonu za žene sa iskustvom nasilja. Program ima za cilj razumevanje fenomena muškog nasilja i upoznavanje sa različitim oblicima pomoći ženama, kao i usvajanje različitih znanja i veština koja mogu pomoći ženama da izađu iz situacije nasilja. Trenerski tim za realizaciju obuke je formiran tokom 2014. godine.

SOS telefon

0800 101010
od 8-20h