• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

Tekući projekti

“Unapređenje multisektorske saradnje – usmerene ka boljoj zaštiti žena i devojčica žrtava seksualnog nasilja u APV” 

(2024 – 2026.godine projekat je podržao UN Women Serbia)

Unapredjenje podrške za žrtve seksualnog nasilja u AP Vojvodini”

(2024.-2025., projekat je podržao EIDHR)

“Pomoć i oporavak: podrška ženama žrtvama seksualnog nasilja”

(2024. projekat je podržao International Women’s Club Belgrade)

“Unapređenje kapaciteta CPŽ za pružanje usluga ženama sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja”

(2018-2024, projekat je podržala TRAG fondacija (OAK fondacija) u Srbiji)

“Put do oporavka: Unapređenje usluga za žrtve seksualnog nasilja u Vojvodini”

(2022.-2025., projekat je  podržao Poverenički fond UN za okončanje nasilja nad ženama UN Trust Fund)

 

“Unapređenje usluge za žrtve rodno-zasnovanog nasilja u AP Vojvodini”

(2024.-2025., projekat je podržao SMART Balkans- Civilno društvo za povezano društvo na Zapadnom Balkanu)