• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

CEDAW Izveštavanje

O Konvenciji

Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW Serbian)

PDF izdanje

Opcioni protokol uz Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW Optional Protocol Serbian)

PDF izdanje

Opšta preporuka br. 19 Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena

PDF izdanje

Opšta preporuka br. 35 o rodno-zasnovanom nasilju nad ženama, ažuriranje Opšte preporuke br. 19

PDF izdanje

Uputstvo za pisanje izveštaja prema Konvenciji o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (Uputstvo za pisanje CEDAW izveštaja)

PDF izdanje

2019

Izveštavanje ženskih NVO

Independent report of Network SOS Vojvodina on implementation of priority recommendations from the CEDAW Committee to the Republic of Serbia, for period 2019-2021

PDF

Tamni oblaci nad Srbijom

Izveštaj u senci za Četvrti periodični izveštaj Republike Srbije, tokom 72. sesije Komiteta CEDAW

PDF izdanje

PRIORITETI I PREPORUKE ZA ELIMINISANJE DISKRIMINACIJE NAD ŽENAMA U SRBIJI: IZVEŠTAJ U SENCI CEDAW KOMITETU (KRATKA VERZIJA)

PDF izdanje

PRIORITIES AND RECOMMENDATIONS FOR THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN IN SERBIA

Shadow report to the Committee for the Elimination of All Forms of Discrimination against Women regarding the fourth reporting cycle of Serbia

PDF izdanje

Izveštavanje Vlade Republike Srbije

Četvrti periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena

PDF izdanje

Prilog 1 Četvrtog periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena u Republici Srbiji pripremljen u skladu sa Smernicama o uključivanju statističkih informacija i podataka u periodične izveštaje

PDF izdanje

Odgovori na dodatna pitanja Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena u vezi sa Četvrtim periodičnim izveštajem o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena

PDF izdanje

Committee on the Elimination of Discrimination against Women

Concluding observations on the fourth periodic report of Serbia

PDF izdanje

Komitet za eliminisanje diskriminacije žena

Zaključna zapažanja u vezi sa Četvrtim periodičnom izveštajem Republike Srbije

PDF izdanje

List of issues and questions in relation to the fourth periodic report of Serbia

PDF izdanje

Replies of Serbia to the list of issues and questions

PDF izdanje

2016

Nakon Zaključnih komentara na Drugi i treći periodični izveštaj u kojima je CEDAW Komitet prepoznao mesta posebne zabrinutosti, Republika Srbija je dostavila svoj odgovor na ove tačke:

Izveštaj o primeni preporuka broj 17. i 23. Iz Zaključnih zapažanja Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena u vezi sa Drugim i trećim periodičnim izveštajem o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena

PDF izdanje

Committee on the Elimination of Discrimination against Women - Concluding observations on the combined second and third periodic reports of Serbia

PDF izdanje

2013

Committee on the Elimination of Discrimination against Women - Concluding observations on the combined second and third periodic reports of Serbia

PDF izdanje

Committee on the Elimination of Discrimination against Women - List of issues and questions with regard to the consideration of periodic reports

PDF izdanje

Committee on the Elimination of Discrimination against Women - Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

PDF izdanje

2007

Committee on the Elimination of Discrimination against Women - Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

Initial report of States parties Serbia

PDF izdanje

Committee on the Elimination of Discrimination against Women - List of issues and questions with regard to the consideration of an initial report

PDF izdanje

Komitet za eliminaciju diskriminacije žena - Zaključni komentari Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena: Republika Srbija

PDF izdanje