• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

Usluge

CPŽ USLUGE

Centar za podršku ženama kroz svoj profesionalni rad pruža specijalizovanu podršku ženama sa iskustvom traume izazvane nasiljem u porodici i partnerskim odnosima i seksualnog nasilja putem:
· Savetovalište za pravnu i psihosocijalnu pomoć ženama koje su pretpele nasilje
adresa: Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23 300 Kikinda,
brojevi telefona: +381 (230) 437-343, +381 (230) 436-191 , +38169 30 44 007 i 0800/10-10-10,
radno vreme: 08h-16h
· SOS telefon / na broj 0800/10-10-10, radno vreme od 08h-20h
· Centri za žrtve seksualnog nasilja:
1. Centar za žrtve seksualnog nasilja pri Opštoj bolnici u Kikindi (adresa: Đure Jakšića 110, 23 300 Kikinda/ broj telefona: 069 30 44 007, radno vreme 24/7)

2. Centar za žrtve seksualnog nasilja pri Opšoj bolnici „Đorđe Joanović“ u Zrenjaninu (adresa: Dr Vase Stajića 5, 23000 Zrenjanin, broj telefona: 069 3043009. radno vreme 24/7)

3. Centar za žrtve seksualnog nasilja pri Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodina (adresa: Branimira Ćosića 37, 21000 Novi Sad, broj telefona: 0693044008, radno vreme 24/7)

4. Centar za žrtve seksualnog nasilja pri Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici (adresa: Stari šor 85, 22 000 Sremska Mitrovica, broj telefona: 069/ 3044010, radno vreme 24/7)

Pravna i psiho- socijalna pomoć ženama

Savetovalište za pravnu i psiho-socijalnu pomoć ženama koje su pretrpele nasilje

Centar za podršku ženama je od oktobra 2009. godine, sa početkom rada Savetovališta za pravnu i psihosocijalnu pomoć ženama koje su pretrpele nasilјe, počeo sa pružanjem različitih usluga socijalne zaštite ženama koje su se našle u situa

SOS Telefon

Usluge SOS telefona

Usluga SOS telefona se pruža na posebnom broju telefona, 0800 101010, besplatna je i dostupna 12/5. Usluga je licencirana 2018. godine, kao usluga Nacionalnog SOS telefona, br.licence: 366 od 19.03.2018.

Centar

Centar za žrtve seksualnog nasilja

Centar za žrtve seksualnog nasilja je specijalizovana usluga podrške i obezbeđuje žrtvama: usluge lekarskog i labaratorijskog pregleda, podršku u slučaju traume i savetovanje. Centri za žrtve seksualnog nasilja funkcionišu pri opš

Email

Psihološke i pravne konsultacije

Centar za podršku ženama realizuje različite aktivnosti i pruža podršku i usluge ženama koje su izložene/preživele nasilje u porodici i nasilje u partnerskom odnosule iz situacije nasilja, ali im je za nove korake potrebna