• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

EMAIL PSIHOLOŠKE I PRAVNE KOSULTACIJE

Psihološke i pravne konsultacije

Centar za podršku ženama

Psihološke i pravne konsultacije

Psihološke konsultacije

Osnaživanje žena koje nam se obraćaju za pomoć - psihološka i socijalna rehabilitacija i osposobljavanje za novu etapu života

Pravne konsultacije

Pravne konsultacije su pored SOS telefona dostupne i ličnim dolaskom u prostorije CPŽ ili putem e-maila, po zahtevu klijentkinja

Centar za podršku ženama realizuje različite aktivnosti i pruža podršku i usluge ženama koje su izložene/preživele nasilje u porodici i nasilje u partnerskom odnosule iz situacije nasilja, ali im je za nove korake potrebna pravna, socijalna, psihološka ili neka druga vrsta pomoći, kao i deci, članovima porodice i osobama bliskim ženama koje se nalaze u situaciji nasilja.

podrska1@mts.rs
podrskacpz@gmail.com