• Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343
  • Trg srpskih dobrovoljaca 30, 23300 Kikinda
  • 0230 437 343

REGISTAR

Centar za podršku ženama poziva stručne saradnice i saradnike za upis u registar eksperata

U nastojanju da generiše specifična iskustva, znanja i ekspertize iz oblasti povezanih sa programima svog rada i delovanja, Centar za podršku ženama pokreće registar stručnjakinja i stručnjaka.

Pozivamo stručnjakinje i stručnjake, sa najmanje pet (5) godina profesionalnog iskustva i angažmana u sledećim oblastima, da nam se pridruže.

Tematske oblasti:

  • Ljudska prava
  • Rodna ravnopravnost i zabrana diskriminacije
  • Socijalna i zdravstvena zaštita
  • Bezbednost

Registar stručnjakinja i stručnjaka poslužiće Centru za podršku ženama kao resurs specifičih znanja iz tematskih oblasti, prilikom angažovanja pojedinaca za potrebe realizacija edukacija iz pomenutih oblasti, izrade nezavisnih izveštaja koji prate primenu medjunarodnih konvencija u oblasti rodno zasnovanog i porodičnog nasilja, kao i rodno zasnovane diskriminacije (CEDAW i GREVIO), izrade predloga politika, strateških dokumenata, analize zakonodavstva, i slično.

Programski tim Centra za podšku ženama pružiće svu potrebnu podršku i radiće zajedno sa odabranim stručnjakinjama i stručnjacima na realizaciji poslova za koje budu angažovani.

Molimo vas da prilikom prijavljivanja u registar, popunite Prijavni obrazac i pošaljete svoj CV sa listom referenci u poslednjih pet godina.

Poziv za prijavljivanje je stalno otvoren, a Prijavni obrazac možete preuzeti na sledećem linku OVDE

Popunjen Prijavni obrazac i CV pošaljite na email podrskacpz@gmail.com.

Centar za podršku ženama će prema potrebi zatražiti i dodatne informacije nakon prijave, uz mogućnost razgovora sa kandidatkinjama i kandidatima.

Svaka pojedinačna saradnja i angažman biće definisana ugovorom.

Popunjavanjem prijave, vaše ime i podaci postaće deo registra stručnjakinja i stručnjaka Centra za podršku ženama, i deo dodatnih resursa u znanjima u određenim oblastima profesionalnih specijalnosti. Takođe, svi lični podaci biće zaštićeni prema važećem zakonodavnom okviru u Republici Srbiji, kao i prema najvišim standardima o zaštiti ljudskih prava.

Ostajemo na raspolaganju za sva dodatna pitanja ili informacije koje vam budu potrebne prilikom prijavljivanja, i možete nas kontaktirati putem email-a podrskacpz@gmail.com .

Radujemo se budućoj saradnji!

Centar za podršku ženama